Stowarzyszenie Sami Swoi
z Rudnika

O Stowarzyszeniu

KILKA SŁÓW O NASZYM STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie powstało w 2016 roku. Zrzesza osoby z całej gminy Rudnik. Celem Stowarzyszenia jest integracja lokalnej społeczności, szerzenie dawnych tradycji kulturowych naszego regionu, aktywizowanie osób bezrobotnych oraz szerzenie sportu i turystyki.
Od początku swej działalności Sami Swoi biorą czynny udział w życiu społecznym regionu realizując projekty na obszarze swojego działania, ponadto aktywni działacze Stowarzyszenia uczestniczą w szkoleniach w całej Polsce poszerzając swoją wiedzę i nawiązując nowe kontakty.

Przy Stowarzyszeniu powstał zespół muzyczny liczący 14 osób. Bierzemy udział w konkursach, festynach i festiwalach. Spotykamy się na próbach dwa razy w tygodniu.

Jest w Unii Europejskiej region bardzo piękny i egzotyczny, położony na wschodnich krańcach Polski. To Region Lubelski - kraina od stuleci pozostająca na styku kultury Zachodu i Wschodu, łącząca tradycje katolickie, prawosławne, judaistyczne, ale także znacznie bardziej orientalne - greckie, ormiańskie, tatarskie... Przedstawiciele tych nacji zamieszkiwali idealne renesansowe miasto Zamość, nazwane z uwagi na wyjątkowe walory architektury - Padwą Północy. Współtworzyli też potęgę Lublina - stolicy regionu do dziś największej we wschodniej Polsce miejskiej aglomeracji, a przy tym najważniejszego ośrodka nauki i kultury. Znakiem dawnej wielonarodowej i wieloreligijnej przeszłości jest Kaplica Świętej Trójcy na lubelskim Zamku - zabytek najwyższej światowej klasy, łączący gotycką architekturę z ruskobizantyjskimi malowidłami. Województwo Lubelskie, liczące sobie już 530 lat, jest regionem czystej, nieskażonej przyrody (chronionej w dwu parkach narodowych i 17 krajobrazowych), żywych ludowych tradycji i rzemiosła, a do tego wspaniałych, nie spotykanych nigdzie poza tym regionem zabytków przeszłości. Takie są np. unikalne w skali Europy kredowe podziemia w Chełmie, jedyne w swoim rodzaju muzeum wnętrz pałacowych w Kozłówce, najstarszy w Polsce sakralny zespół monastyczny w Jabłecznej. By poznać urodę Regionu Lubelskiego, rozkoszować się jego niepowtarzalnymi klimatami i smakami, najlepiej przyjechać tu na dłużej, aby mieć dość czasu na długie spacery, rowerowe wycieczki, a może na wczasy w siodle. Bo tylko wówczas można zobaczyć z bliska najbardziej rozległe w kraju torfowiska Polesia, poczuć siłę potężnych jodeł i buków w borach Roztocza, dać się ponieść magii cichego, nostalgicznego Pobuża.
                          Źródło: www.pieknywschod.pl

Zakres działania

ORAZ CELE TOWARZYSTWA

Wszechstronne działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego

Popularyzowanie wiedzy o lubelszczyźnie i działanie na rzecz swobody dostępu do informacji i jawności życia publicznego niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Organizacja i rozwój współpracy regionalnej i międzyregionalnej na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu lubelszczyzny

Wspieranie współczesnej aktywności obywateli i uświadamiane ogółowi społeczeństwa potrzeby i znaczenia społecznych działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczo – kulturowego