Przystosowanie dwóch sal w Świetlicy Wiejskiej w Rudniku

W ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krasnystaw PLUS" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy "LEADER"
Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokanlego kierowanego przez społeczność" - zaadaptowano dwa pomieszczenia w Świetlicy Wiejskiej w Rudniku.

Projekt finansował zakup nowych sprzętów oraz renowację pomieszczeń. Dzięki uzyskanym środkom wykonano układ centralnego ogrzewania z ekologicznym kominkiem co pozwala na ogranizowanie spotkań również w sezonie zimowym. Jedno z pomieszczeń zostało zaadaptowane jako kuchnia. Wykonano w nim instalację wodno-kanalizacyjną. Kuchnię wyposoażono w kuchenkę gazową z elektrycznym piekarnikiem oraz lodówkę. Oprócz tego zamontowano zlew. Oba pomieszczenia zostały odmalowane.

Realizacja projektu pozwoliła na uzyskanie bardzo dobrego miejsca spotkań lokalnej społeczności. Dzięki temu będziemy w stanie organizować spotkania, warsztaty, szkolenia oraz małe imprezy okolicznościowe. Wykonanie grantu daje możliwość na dążenie do integracji mieszkańców naszej gminy i okolic.